Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Jak będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasóweczki

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym elementem działającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, czy te ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe stwierdzenie jest mocne. Nie potrzebuje wtedy być przecież zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofert a popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szansie.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej wykorzystywanym surowcem na świecie, zaś jej wartość jest istotny nacisk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy czyhać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy również sygnałom technicznym, jakie można wyczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest użytkowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W bliskim produkcie skupimy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i jedyne pracowniki mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane momenty znajdują się w prawdziwej ropie naftowej stanowią o jej klasach i wadach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest często niekochana i niezbędne są dalsze operacje w procesie rafinacji zapewniające jej uniknięciu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest cenniejsza niż kwaśna. Oprócz tego żyje także większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co wpływa, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową żyje w zysku wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo że te dwa typy nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na rynkach finansowych. Najprostszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej posiada nasza własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to mała ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API także z prostą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na długą siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przeprowadza się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze zbliżającym się terminem spowodowania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupę tego sposobie ropy dostaje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do każdych obszarów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym pewno istnieć to interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z sercem w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany istnieje w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym składnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do spółki Royal Dutch Shell, było wtedy jednym z najbardziej ekonomicznych pól naftowych w Dużej Brytanii, jednak większość odwiertów została z tego okresu wycofana z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest piękna, jednakże w minionych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te stworzone są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące pewno istnieć odpowiadanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na ostatnim stopniu w akcji. Też nie wszystkie spółki aktywnie chodzące w obecnej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zbierają się na konkretnych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w obecnym sezonie znacząco obniżyło swoje inwestycje w obecne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to wciąż rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokat w innych dziedzinach światach zostało wycofanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w konkretną ropę są zagrożone zarówno ze powodu na dużo skuteczną politykę klimatyczną.

Co w minionych latach miało pomysł na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak również uwagę na to, że na placu istnieje obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z ziemie. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był dopiero zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na placu pojawiło się wiele nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tego był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na startu 2016 roku.

OPEC miała okazję, że w ten technologia zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze i niezwykle funkcjonalne procedury wydobycia, to właśnie są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacji ekstrakcji ropy istotna jest droga szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo reagować na wzrost/spadek cen, pomimo że częsty są to dość małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co ma poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinkom z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale teraz jest notowana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Prowadzi wtedy tymże, że cena ropy nie że teraz wkrótce osiągać wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost wartości ropy wykonywa w kontrakcie z obecnym do wyższej ofert na placu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego konieczne są większe inwestycje w obiektu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak niezbędne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo utrzymuje się na ogromnym poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysie będzie w licznym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli natomiast nie będą tworzyły miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy że w obecnym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach konieczne będą długie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy pewno złapać się bardzo niż w obecnym roku.

Oczekuje się, że w sukcesie nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Początkiem tego istnieje fakt, że grupę tych regionów korzysta z nieco większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w przeciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na placu będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w minionych latach w treści zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te tereny przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z innej części USA oraz nowe kraje stale produkują jeszcze więcej ropy naftowej, co wpływa, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, płacąc się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W terminie kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym nastąpiło jej ustalenie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zatrzymała się w stronach tego gatunku aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W minionych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w sukcesie ropy naftowej jest strasznie niebezpieczne. Wartość ropy chce z niezliczonej ilości czynników finansowych i rozwoju tej dziedziny. Na wartość ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofert a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym elementem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, poruszającą się transportem na całym świecie. Wymaga ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają przez to wielkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na tworzony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości i dostępność paliw, których dotyczą. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie korzystało szeroki wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak też na wzór na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można odpowiadać na kilka rodzajów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na naturalną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na temat wartości tych kontraktów są dostępne w LYNX w sezonie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w kolejnej walucie).

Gdyby tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby było dotrzeć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to drugie derywaty umożliwiające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły też możesz oczywiście kupować i sprzedawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które leczą w obecnej branży.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w działalności ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w działalności ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować też w walki spółek naftowych, by być czynnym w sfery naftowej. Wtedy w realny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sfery naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy teraz sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w sukcesie towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą istnieć znacznie silne. Obecnie trend jest dość spadkowy. Ale nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że czekania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a rzecz jest aktualnie także dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może daleko się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje morze możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub prac producentów ropy na polskich giełdach. To zapewnia swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i wąski spread.

Niezależnie z tego czy zabierasz się tradingiem, albo jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z bezkonkurencyjnej oferty LYNX, ponieważ ułatwiamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w sezonie rzeczywistym, czerpiąc z polskich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny prac lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w obrębie handlu na opcjach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments